Katalog-produktów

Roll-up STANDARD 80x200

Kod produktu: ROS8005
62,73 PLN brutto
51,00 PLN netto

Ilość

 
   0 Opinii  |  Napisz opinię

Rol­lup standardto rol­lup któ­ry sta­no­wi do­bre roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy po­trze­bu­ją for­my re­kla­my na jed­no­ra­zo­we wy­da­rze­nie lub event. Jest on naj­tań­szy spo­śród do­stęp­nych u nas rol­lu­pów. Wy­stę­pu­ję w sze­ro­ko­ści 80 wysokość 200 cm.


Zalety i możliwości:

  • wy­druk na ma­te­ria­le ba­ne­ro­wym (fron­tlit),
  • ka­se­ta alu­mi­nio­wa, lżej­sza, ze sto­pa­mi sta­bi­li­zu­ją­cy­mi i za­ci­sko­wą li­stwą gór­ną (mniej so­lid­na od ka­se­ty w rollupie ty­pu stan­dard),
  • wzmoc­nio­na tor­ba trans­por­to­wa,
  • idealny do jednorazowej ekspozycji.


Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć